BACILLOL AF 1000ML (KIIRDESINFEKTSIOON)

12,74 €
Toode on hetkel laost otsas

Kogus pakendis
1000ML

Tootetutvustus, kasutusviis
Bacillol AF sobib kõikide alkoholi taluvate pindade kiirdesinfitseerimiseks.

Pihustamis/ülepühkimismeetodil sobib see kasutamiseks kõikides valdkondades kus jääkidevaba kiirdesinfektsioon on vajalik:
Meditsiiniseadmed, meditsiiniseadmete direktiivi (MDD) mõistes
Haiglad ja hooldekodud
Suurköögid ja toiduainetetööstus

Toote omadused:
*valmislahus
*toimib kiiresti ja laiaulatuslikult
*sobib alkoholi taluvatele pindadele
*hea märguvusega
*kuivab kiiresti ja ei jäta pinnale jääke
*lõhna- ja värvainetevaba

Mikrobioloogiline spekter:
*bakteritsiidne
*pärmiseente vastane
*fungitsiidne
*tuberkulotsiidne
*mükobakteritsiidne
*virutsiidne ümbrisega viiruste vastu (k.a. HBV, HIV, HCV)
*MNV
*adeno-, polüoma- ja rotaviiruse vastu.

Kasutamisjuhised
Pihustamis/ülepühkimismeetodil sobib see kasutamiseks kõikides valdkondades kus jääkidevaba kiirdesinfektsioon on vajalik:
*Kõvade pindade kiirdesinfektsioon: 30 sekundit.

Toimeained ja nende kontsentratsioon
Propaan-1-ool 450 mg/g, Propaan-2-ool 250 mg/g, Etanool 47 mg/g.

Etanoolisisalduse mahuprotsent (% vol)
47%

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Tunnussõna: Ettevaatust

Ohulaused:
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Hoiatuslaused:
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Ettevaatusabinõud:
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P261 Vältida auru sissehingamist.
P280 Kanda kaitseprille/ kaitsemaski.

Säilitamistingimused
+5-+25C
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

Netokogus
1000ml

Loaomanik ja loa number
Biotsiid: 0215/06
Bode Hartmann

Päritoluriik
Saksamaa