ROOMAJATE PELETUSGRAANULID ZAPI 1L

12,41 €


Toimeaine / Koostis
Peletusvahend


Roomajate peletusgraanulid Zapi 1L
1 / 2

Ühikute arv hulgipakendis: 15 Roomajate (rästikute, sisalike jne.) peletusvahend. Ei sisalda biotsiidi.

Toode on on spetsiaalselt loodud selleks, et vältida roomajate (rästikute jt. madude, sisalike jne.) sattumist järgmistele aladele: siseruumid, õuealad, aiad, laagriplatsid, hao- ja põhukuhjad ning kõikvõimalikud välialad üldiselt.

Toode sisaldab lõhnaaineid, mis loovad roomajaid peletava haistmisbarjääri ning hoiab neid eemal töödeldud alast.

Spetsiaalsed kasutusvalmis graanulid teevad toote kasutamise lihtsaks ning tagavad kiire ja püsiva mõju.

KASUTAMISJUHEND
1. Kasutada tootega kaasasolevat kühvlikest graanulite ühtlaseks jaotamiseks kaitset vajavale alale, kulunorm 1 kühvlitäis (=75 ml) 3 ? 4 m2 kohta.
2. Korrata töötlust umbes korra nädalas kuni soovitud tulemus on saavutatud.
3. Pärast tugevat vihmasadu tuleb töötlust korrata.

LISASOOVITUS
Enne kasutamist sillutuskividel, aknalaudadel jne. on soovitav testida toodet väikesel alal tegemaks kindlaks, ega toode ei jäta plekke.

HOIATUSED
Toode on mõeldud kasutamiseks välitingimustes. Vältida allaneelamist, sissehingamist ja kokkupuudet silmadega. Hoida lastele kättesaamatult. Hoida eemal toidust ja joogist. Mitte üledoseerida.

Koostis: kampriõli (CAS nr. 8008-51-3). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
Xi ? ärritav
Riskilaused: R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust
Ohutuslaused: S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas S24 Vältida kokkupuudet nahaga S37 Kanda sobivaid kaitsekindaid S46 Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatule arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.
Küsi apteekrilt