PERMAGUARD 400ML N1 /UN1950

16,36 €

40,90 €/l


Toimeaine / Koostis
Permetriin,S-metopreen
Kogus pakendis
400ML

PERMAGUARD kirbuaerosool.

Tapab täiskasvanud kirbud ja nende larvid, takistab reinvasiooni. Annab pikaajalise kaitse.

Toimeaine: Permetriin 0,5% w/w; S-metopreen 0,1% w/w.

Kasutusjuhend: Permaguard on mõeldud kasutamiseks kogu majas (vaibad, pehme mööbel, põrandapraod, lemmiklooma ase). Lapsed ja loomad ei tohi viibida töödeldavas ruumis. Pihustada kergelt kogu töödeldav ala üle 50 cm kauguselt (umbes põlvekõrguselt). Kasutada süstemaatilist lähenemist veendumaks, et kogu ala saab töödeldud. Mitte teha pindu märjaks. Lase mõjuda pool tundi enne ruumide tuulutamist.

Toode on mõeldud lemmikloomade asemete töötlemiseks, kuid seda pole lubatud lasta otse lemmikloomale. Loom tuleb enne aseme töötlemist välja viia ja ase peab olema täielikult kuivanud enne looma sinna tagasi laskmist.

Vältida kontakti silmade ja nahaga. Kui toode satub silma või nahale, pesta hoolikalt veega. Ärrituse ilmnedes otsida arstiabi. Pärast toote kasutamist pesta hoolikalt käed. Mitte puutuda töödeldud materjale enne kui need on täiesti kuivanud ja tuulutada hoolikalt ruumid.

Toode on rõhu all! Hoida eemal päikesevalgusest ja teistest kuumuse allikatest. Mitte purustada või põletada tühja pakendit! Mitte pihustada tule või elektririistade lähedal! Enne kasutamist lugeda hoolikalt instruktsiooni.

Eriti tuleohtlik. Kahjulik. Keskkonaaohtlik.

R11 - Väga tuleohtlik. R20/22 - Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel. R41 Silmade kahjustamise tõsine oht. R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust
R50 Väga mürgine veeorganismidele. R53 Võib avaldada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. R68 Pöördumatute kahjustuste oht

S2 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. S7 - Hoida pakend tihedalt suletuna. S16 - Hoida eemal süttimisallikast - mitte suitsetada!

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga

Tootja: Norbrook Laboratories Ltd, Station Works, Newry, Co.Down, N.Ireland, BT35 6JP. Telefon. +44 (0) 28 3026 4435. Faks +44 (0) 28 3026 1721. E-Mail: enquiries@norbrook.co.uk.

Maaletooja: Magnum Veterinaaria AS, Vae 16, Laagri, Harjumaa.
Küsi apteekrilt