Sulge

Logi sisse

Kiireks sisenemiseks

Kui teil on kliendikaart, mis ei ole ID-kaardi põhine siis palume teil digikonto loomiseks pöörduda Südameapteeki.
Menüü
SüdameapteekSüdameapteegi Veebilehe Kasutustingimused

Südameapteegi Veebilehe Kasutustingimused

Kehtivad alates 21.05.2018.a.

Sissejuhatus

Tere tulemast Südameapteegi veebilehele!

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi: Kasutustingimused) kehtivad Südameapteegi veebilehe www.sydameapteek.ee ja sellega seotud alamdomeenide suhtes (edaspidi: Veebileht). Veebilehe haldaja on Pharma Holding OÜ (registrikood: 12009590, aadress: Liivalaia tn 45, 10145, Tallinn, Eesti; telefon 605 1780; e-post info@sydameapteek.ee) (edaspidi: Südameapteek või „meie“). Veebilehe eesmärk on tutvustada Südameapteegi kaubamärki kandvate apteekide teenuseid ja tooteid ning võimaldada Südameapteegi Veebilehe külastajatele (edaspidi: Klient) muud huvipakkuvat informatsiooni. Veebilehte kasutades nõustute Te Veebilehe Kasutustingimustega. Palun tutvuge Kasutustingimustega hoolikalt. Kasutustingimustega mittenõustuses, palun lõpetage Veebilehe kasutamine.

1. Veebilehe kasutamine

1.1. Veebileht kuulub Südameapteegile, millele kuuluvad kõik õigused seoses Veebilehega. Südameapteegile või Südameapteegi koostööpartneritele kuuluvad ka kõik autoriõigused seoses Veebilehe kujunduse, Veebilehel avaldatud teabe ja Veebilehel avaldatud kaubamärkidega, välja arvatud, kui Veebilehel ei ole sõnaselgelt väljendatud teisiti.

1.2. Südameapteek annab Kliendile Veebilehe kasutamiseks tasuta lihtlitsentsi, mille Südameapteek võib igal ajal tagasi võtta.

1.3. Klient kohustub kasutama Veebilehte kooskõlas kõikide kohalduvate õigusaktidega. Klient kohustub mitte kasutama Veebilehel avaldatud sisu (sealhulgas Veebilehel avaldatud pilte, kaubamärke, logosid või muud intellektuaalomandi õigusega kaitstud sisu) ilma selleks seadusest tulenevat õigust omamata.

2. Kasutajakonto kasutamine

2.1. Klientidele, kes on vormistanud endale Südameapteegi ID-kaardi põhise kliendikaardi ning aktsepteerinud Südameapteegi kliendikaardi üldtingimused (kättesaadavad: https://www.sudameapteek.ee/pusikliendile/) luuakse Veebilehe kasutamiseks Kliendi kasutajakonto.

2.2. Kasutajakonto luuakse automaatselt Südameapteegi ID-kaardi põhise kliendikaardi vormistamisel. Kasutajakonto kaudu saab Klient hallata enda isikuandmeid, tellida huvipakkuvate teemade kohta uudiskirjasid või loobuda uudiskirjade saamisest ning kasutada teisi Veebilehe kaudu pakutavaid teenuseid.

2.3. Kasutajakontole ligipääsemiseks identifitseeritakse Klient ID-kaardi, mobiil-ID või muu Südameapteegi poolt aktsepteeritud viisil. Klient kohustub hoidma kasutajakontoga seotud salasõnad ja muud identifitseerimistunnused konfidentsiaalsena ning tagama, et kasutajakontole ei pääseks ligi kolmandad isikud.

2.4. Klient kohustub tagama, et kasutajakontol Kliendi kohta avaldatud teave on õige ja täpne. Kliendi andmete muutumisel või ebaõigete andmete tuvastamise korral kohustub Klient uuendama enda kasutajakontoga seotud informatsiooni, sealhulgas kasutajakontoga seotud e-postiaadressi.

2.5. Kasutajakonto kasutamiseks annab Klient Südameapteegile nõusoleku kasutada Veebilehel nii ajutisi kui püsivaid küpsiseid. Küpsiste kasutamise kohta loe täpsemalt Südameapteegi Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetest, mis on kättesaadav: https://www.sudameapteek.ee/pharma-holding-ou-isikuandmete-tootlemise-pohimotted/.

3. Isikuandmete töötlemine

3.1. Südameapteek hindab oma Klientide privaatsust kõrgelt ja tagab Veebilehte kasutavate Klientide andmete töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

3.2. Seoses Veebilehe kasutamisega töötleb Südameapteek Klientide isikuandmeid kooskõlas Pharma Holding OÜ Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete tingimustega, mis on kättesaadav: https://www.sudameapteek.ee/pharma-holding-ou-isikuandmete-tootlemise-pohimotted/.

4. Vastutus

4.1. Südameapteek võimaldab Veebilehte „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ põhimõttel, mis tähendab, et Südameapteek ei anna mistahes garantiisid Veebilehe alatise toimimise ja töökorras oleku eest. Südameapteek ei taga, et Veebileht ühildub alati tarkvara ja/või riistvaraga, mida Klient kasutab või et Veebileht on igal ajal vaba mistahes vigadest, viirustest, häkkimistest või muudest turvariskidest.

4.2. Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab Südameapteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

4.3. Klient mõistab ja nõustub, et Veebilehel avaldatud tervisenõuanded ei ole tervishoiuteenuse osutamise raames antud soovitused. Klient vabastab Südameapteegi vastutusest seoses Veebilehel tervisalase teabe võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse või ebakohasuse osas. Tervishoiuteenuse saamiseks või konkreetsete tervishoiualaste küsimuste korral palume Kliendil pöörduda arsti või apteekri poole.

4.4. Klient mõistab ja nõustub, et Veebilehel avaldatud toodete fotodel on illustreeriv tähendus. Südameapteegis müüdavate toodete pakend, värv ja vorm võivad erineda Veebilehel avaldatud fotodel kujutatust. Klient vabastab Südameapteegi vastutusest seoses Veebilehel avaldatud fotode võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse või ebakohasusega.

4.5. Klient mõistab ja nõustub, et Veebilehel avaldatud teave kaupade kättesaadavuse ja hinna kohta apteekides ei pruugi olla igal ajal täpne ja ajakohane. Klient vabastab Südameapteegi vastutusest seoses Veebilehel avaldatud toodete kättesaadavuse ja hinna teabe võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse või ebakohasusega. Toodete kättesaadavuse või hinna kohta teabe saamiseks palume pöörduda konkreetse apteegi poole. Südameapteegi kaubamärki kandvate apteekide kontaktandmed on kättesaadavad Veebilehel aadressil https://www.sudameapteek.ee/apteegid/.

4.6. Veebileht võib sisaldada kolmandate osapoolte sisu või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele ja sisule. Klient mõistab ja nõustub, et Südameapteek ei vastuta kolmandate osapoolte sisu, linkide või selle täpsuse või tõelevastavuse eest või kolmandate osapoolte veebilehtede turvalisuse eest. Klient vabastab Südameapteegi kogu ja mistahes vastutusest seoses kolmandate osapoolte sisu kasutamisega ja nõustub, et kolmandate osapoolte sisu kasutamine, selle õigsusele või täpsusele tuginemine toimub Kliendi oma vastutusel.

5. Lõppsätted

5.1. Südameapteegil on õigus Kasutajatingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, avaldades muudetud Kasutajatingimused Veebilehel.

5.2. Kui mõni Kasutustingimuste säte osutub kas osaliselt või täielikult tühiseks, siis ei mõjuta see Kasutustingimuste ülejäänud sätete kehtivust.

5.3. Kasutustingimuste mõne sätte tühisuseks osutumisel lähtutakse kohalduvast õigusest või asendatakse tühiseks osutunud säte kohalduva õigusega kooskõlas oleva ning võimalikult suures osas esialgse sättega sarnase sättega.

5.4. Veebilehe sisu ja sellel pakutavad teenused on suunatud Eesti turule. Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

5.5. Kasutustingimustest tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus, välja arvatud siis kui Kliendil on õigus pöörduda enda elukohajärgsesse kohtusse.

Sulge

Toote tagasiside