Mitteravimite (tervisetoodete) tellimise üldtingimused

  

 Kehtivad alates 06.november.2019.a.

 

1.      Tingimuste kehtivus

1.1.     Käesolevad tervisetoodete tellimistingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad ostukeskkonna, mis asub veebiaadressil https://sydameapteek.ee/ (edaspidi e-apteek) operaatori, Veerenni Apteek OÜ (registrikood: 114767320, aadress: Veerenni 53a, 11313, Tallinn, Eesti; telefon 605 1780; e-post info@sydameapteek.ee) (edaspidi Apteek) ning e-apteegis tellimuse teinud isiku (edaspidi Tellija) vahel e-apteegist tervisetoodete, välja arvatud ravimite (edaspidi Kaup) ostmisel tekkivaid õigussuhteid. e-apteegis võimaldatakse mitteravimite tellimist ka Eesti Vabariigist väljaspoole.   

1.2.     Juhul, kui Tellija ostukorv sisaldab nii ravimeid kui ka tervisetooteid, kohaldatakse ravimite tellimisele ravimite tellimise ja kättetoimetamise üldtingimusi, mis on kättesaadavad https://www.sudameapteek.ee/ravimite-tellimise-ja-kattetoimetamise-uldtingimused.

1.3.     Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.4.     Apteegil on õigus käesolevaid Tingimusi ühepooltselt muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse e-apteegi kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest e-apteegis või muul, Tingimustes nimetatud ajal. 

1.5.     Kui tellimus on Apteegile edastatud enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja Apteegi vahel tekkinud õigussuhtele tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui Tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.6.     Apteegil on õigus e-apteegis müüdavate Kaupade hindu igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

1.7.     Juhul, kui olete lisanud Kauba ostukorvi, kuid ei ole veel tellimust Apteegile esitanud, kehtib ostukorvi lisatud Kauba hind ostukorvi lisamise päeval kella 24.00-ni. Kui Kauba hind peaks pärast seda muutuma, tuleb pärast nimetatud aega Apteegile edastatud tellimuse korral tasuda Kauba eest hind, mis kehtib tellimuse Apteegile esitamisel ja selle kinnitamisel Apteegi poolt.

1.8.     e-apteegist Kauba tellimist võimaldatakse nii registreerimata kasutajatele kui ka registreeritud kasutajale või püsikliendile.

1.9.     Kui soovite saada e-apteegi registreeritud kasutajaks, palun valige esilehelt “Registreeru“. e-apteegi registreeritud kasutajatel jäävad ostukorvi lisatud Kaubad ostukorvi 14 päevaks. Juhul kui Kauba hind vahepeal muutub kehtib ostukorvi lisatud Kaubale hind, mis kehtib Kaubale ajal, kui olete uuesti e-apteeki sisse loginud. Lisaks saavad e-apteegi Püsikliendid küsida nõu Apteekrilt nii telefoni, e-kirja kui ka online-nõustamiskanali kaudu.

1.10. Kui soovite saada e-apteegi püsikliendiks (eelnevalt ja edaspidi Püsiklient), saate seda teha, kas e-apteegi kasutajaks registreerudes või hiljem e-apteegi kasutaja kontaktandmete lehel. Püsikliendile laienevad e-apteegi soodustused ning Püsiklient saab soovi korral personaalseid pakkumisi e-kirja teel.

  

2.      Hinnad ja tasu kättetoimetamise eest

2.1.     e-apteegis müüdavale Kaubale kehtib Kauba juures näidatud hind arvestades Tingimuste punktides 1.6 - 1.7. toodud erisusi.

2.2.     Kauba hinnad sisaldavad käibemaksu 20% või 9% vastavalt kaubagrupile. 

2.3.     Kättetoimetamise tasu sisaldab käibemaksu 20%. 

2.4.     Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse Kauba hindu ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.

2.5.     Kauba hind ei sisalda tasu Kauba kättetoimetamise eest. Kättetoimetamise tasu sõltub Teie valitud kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise hinnad ja viisid on kättesaadavad https://www.sudameapteek.ee/e-apteegi-kaupade-kattetoimetamise-viisid-ning-hinnad .

  

3.      Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1.     Ostukorv luuakse hetkel, kui vajutate Kauba juures asuvale nupule „Lisa ostukorvi“.  Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Teid Kaupa ostma ega too kaasa rahalisi kohustusi. Ostukorvi sisu saate igal ajal kuni tellimuse kinnitamiseni muuta ning Kaupa lisada või eemaldada. 

3.2.     Tellimuse vormistamiseks e-apteegi tellimiskeskkonnas vajutage ostukorvi lehel asuvat nuppu “Vormista tellimus”, mille järel on vajalik kinnitada e-apteegi Tingimustega tutvumist ja nendega nõustumist ning valida Kauba kättetoimetamise viis ja internetipank, mille kaudu soovite tellimuse eest tasuda. 

3.3.     Tellimus loetakse kinnitatuks kui olete e-apteegi tellimiskeskkonnas vormistatud tellimuse eest internetipangas tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”, mille järel kuvatakse Teile e-apteegi poolne tellimuse/makse kinnitus. e-apteeki sisseloginud Püsiklient saab e-apteegilt tellimuse kinnituse ka e-posti aadressile.

3.4.     Pärast tellimuse kinnitamist edastatakse tellimus Apteegile täitmiseks ning kättetoimetamiseks vastavalt Teie valitud kättetoimetamise viisile.

3.5.     Kättetoimetamiskoha andmete sisestamisel kontrollige esitatud andmed tähelepanelikult üle ja veenduge, et kõik nõutavad andmed on esitatud ja korrektsed. Teie esitatud informatsioon on meile aluseks tellimuse täitmisel ja Kauba kohaletoimetamisel. Apteek juhib tähelepanu, et kui Teie poolt esitatud tellimuse kohaletoimetamiseks vajalikud andmed on vigased ja/või puudulikud, ei saa Apteek tellimuse nõuetekohast kohaletoimetamist Teile garanteerida. 

3.6.     Tellijaks saab olla teovõimeline füüsiline isik või õigusvõimeline juriidiline isik. Tellimuse esitamisega kinnitab Tellija, et tal on tehingu tegemiseks vajalik õigus- või teovõime ja/või volitus tehingu tegemiseks. Piiratud teovõimega (st alla 18-aastane isik) Tellija kinnitab Tingimustega nõustumisega, et tema seaduslik esindaja on andnud talle nõusoleku tehingu tegemiseks ning selleks vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks.

3.7.     Kauba müügilepingu sõlminud isikuks on isik, kes Kauba eest tasub. 

3.8.     Kauba müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) ostukorvi alusel koostatud tellimuse kohta kinnituse saatmisest Tellija e-posti aadressile. Tellimus loetakse kinnitatuks tellitud Kauba eest tasumisele kuuluva summa laekumisest Apteegi arvele.

  

4.      Tellimuse täitmine Apteegi poolt, Kauba kättesaamisviisid ning kauba kättetoimetamise võimatus

4.1.     Kui olete Kauba eest tasunud (tellimuse kinnitanud), suunatakse tellimus Apteegile, kes kontrollib tellimuse andmeid ning korraldab tellimuse täitmise vastavalt Teie poolt valitud kättetoimetamise viisile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest, välja arvatud juhul, kui Tellija on soovinud pikemat kohaletoimetamise aega või kui tähtaja järgimine mõnel muul Tingimustes nimetatud põhjusel võimatu.

4.2.     Peale Kauba eest tasumist, toimetatakse Kaup Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta. 

4.3.     Tellimused, mis on kinnitatud tööpäevadel enne kella 15:30 toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina järgmisel tööpäeval. Tellimused, mis on kinnitatud tööpäevadel peale kella 15:30 toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina kahe ja hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Nädalavahetusel kinnitatud tellimused toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina teisipäeval.

4.4.     Enne Kauba kättetoimetamist kättetoimetamisteenuse osutaja poolt, võtab vastav teenuse osutaja Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada kauba kohaletoomist. Kui Kaup toimetatakse kätte Partnerapteegi vahendusel, teavitatakse Tellijat saadetise saabumisest Partnerapteeki sms-i teel. Kauba saab Partnerapteegist kätte tellimuse numbri ja isikut tõendava dokumendi alusel. Tellimuse number on nähtav tellimuse kinnituses, arvel ja pangaülekande selgituse real.

4.5.     Kaup toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile, kui soovisite Kauba kättetoimetamist kullerteenusega. Kui soovisite Kauba kätte saada pakiautomaadist või Apteegi koostööpartneriks olevast apteegist (edaspidi ja eelnevalt Partnerapteek), toimetatakse Kaup Teie valitud pakiautomaati või tellimuse vormistamisel Teie poolt valitud Partnerapteeki. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik. 

4.6.     Palun kontrollige tellimuse vormistamisel esitatavate andmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba kättetoimetamisel. Apteek ja kauba kättetoimetaja ei vastuta Kauba kättetoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.7.     Kullerteenusega Kauba kättetoimetamisel antakse Kaup Teile üle koos paberil või elektroonse saatelehega. Enne paberil või elektroonses terminalis kuvatud saatelehe allkirjastamist soovitame Teil Kauba pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida postiteenuse osutaja saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga saabunud Kaubast teatada kohe e-postiga e-apteek@sydameapteek.ee .

4.8.     Enne Kauba kasutamist lugege tähelepanelikult Kauba kasutusjuhendit, pakendi infolehte ja Kauba pakendil toodud kasutamist selgitavat märgistust.

4.9.     Apteek eeldab, et Kauba kättetoimetamise aadressil võtab Kauba vastu Tellija. Apteegil on õigus anda Kaup üle kauba kättetoimetamise aadressil teisele isikule, keda kuller võib mõistlikult pidada Tellija esindajaks (füüsilise isiku puhul pereliige, asutuste puhul sekretär, valvelaua töötaja jmt.).

4.10. Tellija peab arvestama, et valides kättetoimetamise asukohaks pakiautomaadi võib pakiautomaadile ligipääs olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadega. Juhul kui kättetoimetamise asukohaks Partnerapteek, on Kaup kättesaadav vaid Partnerapteegi lahtiolekuaegadel. 

4.11. Tellija nõustub Tingimustega nõustumisega, et juhul kui Tellijale ei ole võimalik Kaupa kätte toimetada kulleri poolt ette teatatud ajal või Tellija ei lähe Kaubale Partnerapteeki järele 14 päeva jooksul tellimuse Apteegi poolt kinnitamisest alates või Tellija ei too Kaupa pakiautomaadist ära postiteenuse osutaja poolt teatatud aja jooksul, tagastatakse Kaup Apteegile. Apteegile tagastatud Kauba maksumust ega kättetoimetamise tasu Apteek Tellijale ei hüvita. 

4.12. Juhul kui Tellija ei ole Kaupa punktis 4.11. nimetatud põhjusel kätte saanud, on Tellijal õigus pöörduda Apteegi poole ning paluda Kauba uuesti saatmist, kui Apteek ei ole saadetises sisaldunud Kaupa lahti pakkinud või Kaupa hävitanud. Kui Tellijale komplekteeritud Kaup on veel Apteegis lahtipakkimata ja hävitamata, teeb Apteek uue katse kauba saatmiseks Tellijale ning Tellija ei pea Kauba eest uuesti tasuma, kuid kohustub tasuma kättetoimetamise tasu.

   

5.      Kauba eest tasumine

5.1.     e-apteegi tellimiskeskkonnas tellitud Kauba eest saate tasuda vastavalt valitud makseviisile. 

5.2.     Makse sooritamiseks e-apteegi tellimiskeskkonnas valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis, kas:

5.2.1. pangalinkide kaudu (Swedbank, SEB, LHVbank, Luminor, Citadele, Coop Pank) või

5.2.2. krediitkaardiga Mastercard või Visa kaudu.

5.3.    Maksete vahendajaks on Montonio.com või Maksekeskus.ee

5.4.     Kõik tehingud arveldatakse eurodes.

5.5.    Kauba eest on tasutud ja e-apteegi tellimiskeskkonnas tehtud tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete internetipangas tellimuse eest tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”. Registreeritud kasutajale saadetakse lisaks e-apteegi poolne tellimuse kinnitus e-posti aadressile. Kui olete Püsiklient ja olite Kauba tellimisel e-apteeki sisse loginud, kuid Teile ei saabu teadet e-apteegi poolt tellimuse kinnitamise kohta kahe tööpäeva jooksul pärast makse teostamist, palun võtke ühendust Apteegiga.

  

6.      Tellimuse tühistamine, pretensioonide esitamine ja Kauba tagastamine 

6.1.     Peale Kauba kättesaamist on Tellijal (p 3.7. nimetatud müügilepingu sõlminud isikul) 14 päeva aega Kaubaga tutvumiseks. Soovi korral on Tellijal võimalus Kaup tagastada eelnimetatud tähtaja jooksul (lepingust taganemine), täites toodete tagastuvorm. Apteegil on õigus telefoninõustamise käigus tehtud tellimus tühistada (lepingust taganeda) Apteegi poolt Tellijale saadetud arve maksetähtpäevaks tasumata jätmisel. Tooted tuleb tagastada Veerenni Tervisekeskuse Südameapteeki, Veerenni 53a, Tallinn, 10138, Harjumaa.

6.2.    Võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktist 4.1 tulenevalt ei kuulu tagastamisele (st Tellija kaotab punktis 6.1. nimetatud taganemisõiguse) avatud pakendiga, kasutatud või rikutud (sh rikutud pakend) Kaup, kui tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ei ole Kaup peale Kauba pakendi avamist tagastamiseks kõlblik (nt kosmeetikatoote, meditsiiniseadmete, maskide jms puhul). Muul juhul on Tellijal õigus tagastada taganemisperioodi (14 päeva) jooksul ka rikutud toode. Sellisel juhul vastutab Tellija kauba väärtuse vähenemise eest ning Apteegil on õigus tagastada Tellijale Kauba ostuhind, millest on maha arvatud Kauba kahjustumise väärtus. Ostjal on õigus Kaup tagastada ja saada Kauba eest tasutud summa tervikuna tagasi, kui Kauba pakend on saanud kahjustada transpordi käigus ning Kauba kättesaamisel kullerteenuse vahendusel või postiasutuses on tehtud vastav märge saatelehele või pakiautomaati saabunud kauba vastuvõtmisel on viivitamatult teatatud Apteegile vigastatud pakendiga kauba kättesaamisest.

6.3.     Lepingust taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa, millest Tellija kannab Kauba kättetoimetamisega seotud kulutused juhul, kui Tellija on valinud kättetoimetamise viisina kõige odavamast üle-Eestilisest kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi. Sellisel juhul peab Tellija kandma kulu, mis ületab tavapärase kõige odavama kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Apteegil on õigus pidada tavapärast kättetoimetamise tasu ületav tasu osa kinni Tellijale tagastatavast summast.

6.4.     Raha tagastatud Kauba eest makstakse tagasi Tellija või Tellija poolt nimetatud muu isiku arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest Apteegini tingimusel, et sama tähtaja jooksul on Kaup tagastanud p 6.1. nimetatud aadressile.

6.5.     Tagastatav Kaup peab sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid. Kui Kaup on ostetud kampaania korras tuleb tagastada ka kampaania korras saadud lisatooted. 

6.6.     Tellijal on õigus esitada Apteegile Kauba osas pretensioone kahe aasta jooksul Kauba Tellijale üleandmisest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kaheteistkümne kuu jooksul Kauba Tellijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas Kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Kauba või puuduse olemusega.

6.7.     Juhul kui Tellija soovib esitada pretensiooni Kauba mittevastavuse osas lepingu tingimustele, tuleb see Apteegile esitada kahe kuu jooksul arvates päevast, kui Tellija sai teada, et Kaup ei vasta lepingutingimustele. Pretensioon esitatakse aadressile e-apteek@sydameapteek.ee

6.8.     Pretensiooni esitamise korral Kauba mittevastavuse osas vaatab Apteek pretensiooni läbi 14 päeva jooksul selle saamisest arvates.

6.9.     Juhul kui Apteek nõustub pretensioonis tooduga, asendab Apteek puudusega Kauba samasuguse puuduseta Kauba vastu; juhul kui Kauba asendamine ei ole võimalik (Kaup puudub Apteegis, Kaupa enam ei toodeta jmt) tagastab Apteek puudusega Kauba eest Tellija poolt tasutud ostuhinna Tellija poolt nimetatud kontole 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Puudusega Kauba asendamisel toimetatakse puuduseta Kaup Tellijale kätte viimase poolt valitud Partnerapteeki.

  

7.      Garantii ja nõuetele mittevastavate Kaupade tagastamine

7.1.     Kaupadele kehtib garantii, kui see on märgitud e-apteegis Kaupa tutvustavas tekstis või sisaldub vastav viide Kaubaga kaasasolevas dokumentatsioonis. Garantii kestus ja tingimused sisalduvad Kaubaga kaasasolevates dokumentides.

7.2.     Garantiijuhtumi korral palun pöörduge Apteegi poole e-kirja teel e-apteek@sydameapteek.ee või aadressil Veerenni Tervisekeskuse Südameapteek, Veerenni 53a, Tallinn 11313 või pöörduge Kaubaga kaasasolevas dokumentatsioonis märgitud garantiiküsimuste eest vastutava isiku (toote maaletooja) poole.

7.3.     Kui Kauba juures viide garantiile puudub, tähendab see, et vastaval tootel garantii puudub. Sellisel juhul on teil õigus Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid, sealhulgas nõuda Kauba parandamist või selle võimatuse korral Kauba asendamist; olulise mittevastavuse korral lepingust taganeda ja nõuda Kauba eest makstud raha tagastamist. 

7.4.     Kaupade kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Tellijale üle Kauba üleandmisel, milleks loetakse, kas kulleri või Partnerapteegi poolt Kauba allkirja vastu Tellijale üleandmist või Kauba toimetamist Tellija soovitud kättetoimetamiskohta (näiteks pakiautomaat).

7.5.     Apteek ei vastuta Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud pärast Kauba kättetoimetamist p 7.4. nimetatud korras ning puuduste eest, mis tekivad Kaubale seoses Kauba mittesihipärase või ebaõige kasutamisega või seoses Kauba normaalse füüsilise kulumisega tavalise kasutamise korral.

7.6.     Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda puuduse kõrvaldamist Kaubal või selle võimatusel Kauba asendamist nõuetele vastava ja puuduseta Kauba vastu, teatades sellest Apteegile punktides 6.6. ja 6.7. toodud tähtaja jooksul ning tagastades nõuetele mittevastava Kauba p 6.1 nimetatud aadressile.

  

8.      Vastutus ja vääramatu jõud

8.1.     Apteek vastutab Tellija ees ja Tellija Apteegi ees teisele poolele Tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2.     Apteek ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest, kui Kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida Apteek ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh e-apteegis asetleidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral Kauba kättetoimetamisel (vääramatu jõud).

  

9.      Isikuandmete töötlemine

9.1.     Tellija poolt e-apteegi kasutamisel avaldatud isikuandmete turvalisus on Apteegile oluline. Apteek kinnitab, et töötleb Tellija isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

9.2.     Apteek töötleb Tellija isikuandmeid vastavalt Südameapteegi Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete tingimustele, mis on kättesaadavad: https://www.sudameapteek.ee/isikuandmete-tootlemise-pohimotted-sydameapteek .

  

10.    Muud tingimused

10.1. e-apteegis Kaupade juures kuvatud piltidel on illustreeriv tähendus. Tellijal ei ole õigust Kaupa tagastada seetõttu, et e-apteegis toodud Kauba pakendi foto ei vasta täpselt kättetoimetatud Kauba pakendile, kui muus osas vastab Kaup tellimusele ning on nime, koguse ja omaduste osas vastavuses Kauba juures kuvatud infoga. 

10.2. Kaupade saadavus e-apteegis võib muutuda ette teatamata. Kui Tellija on kauba eest tasunud ning Apteegil ei ole võimalik seda Tellijale kätte toimetada Kauba lõppemise tõttu Apteegis, on Apteegil õigus loobuda müügist ning tagastada Tellijale raha tema arvelduskontole 14 päeva jooksul. 

10.3. Teie ja Apteegi vahel Kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Te ei ole nõus Apteegi pakutud lahendusega ja leiate, et Teie õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel: https://www.ttja.ee/

Tarbijavaidluste Komisjon on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti juures asuv kohtuväline tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav organ, mis asub aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, telefon 6201 920; Tarbijavaidluste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti veebilehel aadressil: https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon.

10.4. Lisaks punktis 10.3. toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus läbi Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna nimetusega ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk) aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET . Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.

10.5. Kõik e-apteegi veebilehel toodud Kauba kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma Apteegi nõusolekuta on keelatud.

10.6. e-apteegi veebileht on kasutatav laua- või sülearvutist koos järgnevate brauseritega (veebilehitsejatega): Google Chrome versioon 50 või uuem, Mozilla Firefox versioon 50 või uuem, Safari versioon 10 või uuem.

10.7.   e-apteegi veebilehel olevat otsingu funktsionaalsust kasutades on võimalik teostada otsingut järgnevate ladina tähestikus parameetrite alusel: toote nimetus, tootegrupp, märksõna. Pärast otsitava parameetri osalist või täielikku sisestamist kuvatakse kuni kolme sekundi pärast otsinguakna alla otsinguabi, mille eesmärk on Teid abistada otsingu tegemisel. Otsinguabist on võimalik hiirega valida otsinguparameetrile sobivaim vaste kas toodete nimetuste, tootegrupi või märksõnade hulgast, mille järel kuvatakse otsingutulemused. Pärast otsingutermini sisestamist ning otsingu ikoonile või ´Enter´ klahvile vajutamist kuvatakse otsingutulemustes kõik tooted, millega otsingutermin on seotud.