Ravimite tellimise ja kättetoimetamise üldtingimused

 

Kehtivad alates 06.november.2019.a.

 

1.    Tingimuste kehtivus

1.1.      Käesolevad ravimite tellimise ja kättetoimetamise üldtingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad ostukeskkonna, mis asub veebiaadressil https://sydameapteek.ee/ (edaspidi e-apteek) operaatori, Veerenni Apteek OÜ (registrikood: 114767320, aadress: Veerenni 53a, 11313, Tallinn, Eesti; telefon 605 1780; e-post info@sydameapteek.ee) (edaspidi Apteek) ning e-apteegis tellimuse teinud/nõustamist soovinud isiku (edaspidi Tellija) vahel e-apteegist ravimite ostmisel ja nõustamisel tekkivaid õigussuhteid. Tingimuste alusel on võimalik e-apteegist ravimeid osta kättetoimetamisega Eesti Vabariigi piires; välisriiki ravimeid tellida ei ole võimalik.

1.2.      Käesolevad Tingimused kehtivad ainult e-apteegist ravimite ostmisele. Juhul, kui Tellija ostukorv sisaldab lisaks ravimitele ka tervisetooteid, kohaldatakse tervisetoodete tellimisele mitteravimite (tervisetoodete) tellimise üldtingimusi, mis on kättesaadavad https://www.sudameapteek.ee/mitteravimite-tervisetoodete-tellimise-uldtingimused .

1.3.      Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.4.     Apteegil on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse e-apteegi kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest e-apteegis või muul, Tingimustes nimetatud ajal.

1.5.      Kui tellimus on Apteegile e-apteegis edastatud enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja Apteegi vahel tekkinud õigussuhtele Tellija poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui Tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.6.      Apteegil on õigus e-apteegis müüdavate ravimite hindu igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

1.7.      Juhul, kui olete lisanud ravimi ostukorvi, kuid ei ole veel tellimust Apteegile esitanud, kehtib ostukorvi lisatud ravimi hind ostukorvi lisamise päeval kella 24.00-ni.

1.8.      Ravimeid võimaldatakse tellida e-apteegist nii registreerimata kasutajatel kui ka registreeritud kasutajatel või püsiklientidel. Retseptiravimeid saab e-apteegist tellida üksnes isiku autentimisel ID-kaardiga.

1.9.      Kui soovite saada e-apteegi registreeritud kasutajaks, palun valige esilehelt “Registreeru“. e-apteegi registreeritud kasutajatel jäävad ostukorvi lisatud ravimid ostukorvi 14 päevaks. Juhul kui ravimi hind vahepeal muutub, kehtib ostukorvi lisatud ravimile hind, mis kehtib ravimile ajal, kui olete uuesti e-apteeki sisse loginud.

1.10.   Kui soovite saada e-apteegi püsikliendiks (eelnevalt ja edaspidi Püsiklient), saate seda teha, kas e-apteegi kasutajaks registreerudes või hiljem e-apteegi kasutaja kontaktandmete lehel. Püsikliendile laienevad e-apteegi soodustused ning Püsiklient saab soovi korral personaalseid pakkumisi e-kirja teel.

 

2.      Ravimite hinnad ja tasu kättetoimetamise eest

2.1.      e-apteegis müüdavatele ravimitele kehtivad ravimi juures näidatud hinnad arvestades Tingimuste punktides 1.6. – 1.7. toodud erisusi.

2.2.      e-apteegis müüdavate ravimite hind sisaldab käibemaksu 9% ning kättetoimetamise tasu sisaldab käibemaksu 20%.

2.3.      Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse ravimite hindu ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.

2.4.      Tasu ravimite kättetoimetamise eest sõltub Teie valitud kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise hinnad ja viisid on kättesaadavad https://www.sudameapteek.ee/e-apteegi-kaupade-kattetoimetamise-viisid-ning-hinnad.

  

3.         Ravimite tellimine, nõustamine, ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1.      e-apteegist on võimalik tellida Eesti Vabariigis müügiluba omavaid ravimeid - nii retseptiravimeid (ainult humaanravimid) kui ka käsimüügiravimeid (nii humaan- kui veterinaarravimid) kättetoimetamisega Eesti Vabariigi piires. e-apteegist ei saa tellida psühhotroopseid ega narkootilisi ravimeid, anaboolseid steroide, täisverd ja verekomponente, meditsiiniliseks kasutamiseks ette nähtud rakke ja kudesid ning uudseid ravimeid.

3.2.      Info Eesti Vabariigis müügiluba omavate humaanravimite kohta on võimalik saada Ravimiameti kodulehel olevast ravimiregistrist (http://ravimiregister.ravimiamet.ee/default.aspx?pv=HumRavimid.Otsing) ning veterinaarravimite kohta vastavast veterinaarravimite registrist (http://ravimiregister.ravimiamet.ee/default.aspx?pv=VetRavimid.Otsing). NB! Veterinaarravimitest on võimalik e-apteegist tellida vaid käsimüügiravimeid.

3.3.      Juhul kui Teile vajalik müügiloaga ravim ei ole e-apteegi valikus, palume saata e-kiri tellimusega aadressile e-apteek@sydameapteek.ee . Võtame Teiega ühendust hiljemalt kirja saabumisele järgneval päeval ning informeerime, millal on võimalik vastava ravimi tellimust täita.

3.4.      Ravimialaseks nõustamiseks on e-apteegi registreeritud kasutajal võimalus pöörduda Apteegi poole nii e-kirja, nõustamistelefoni kui ka online-nõustamiskanali (vajutades nuppu „Apteekrile nõustamiseks“) kaudu.

3.5.      Kui Te ei ole e-apteegi registreeritud kasutaja, on Teil võimalik saada ravimialast nõustamist vajutades nuppu “Küsi apteekrilt” või Apteegi nõustamistelefonil. E-kirja teel nõu küsimisel vastab apteeker Teie e-kirjale hiljemalt 24 tunni jooksul ning annab Teile tasuta nõu ravimite õige ja ohutu kasutamise ja säilitamise kohta.

3.6.      e-apteek küsib Tellija e-posti aadressi ravimialaseks nõustamiseks ning selle hilisemaks vastava tellimusega kokkuviimise võimaldamiseks.

3.7.      Ostukorv luuakse hetkel, kui vajutate ravimi juures asuval nupul „Lisa ostukorvi“. Ravimi ostukorvi lisamine ei kohusta Teid ravimit ostma. Ostukorvi sisu saate kuni tellimuse eest tasumise alustamiseni muuta ning ravimeid lisada või ostukorvist eemaldada.

3.8.      Tellimus loetakse kinnitatuks kui olete internetipangas tellimuse eest tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde” ning Teile on kuvatud e-apteegi poolne tellimuse/makse kinnitus. Registreeritud kasutajale saadab e-apteek tellimuse kinnituse kohta e-kirja Tellija e-posti aadressile. Kui olite tellimuse tegemisel e-apteeki sisse loginud, kuid Teile ei saabu teadet tellimuse kinnitamise kohta kahe tööpäeva jooksul pärast makse teostamist, palun võtke ühendust Apteegiga. 

3.9.   Registreeritud kasutajatel on võimalik näha e-apteegi tellimiskeskkonnas teostatud nõustamise ajalugu vajutades nupule "Küsi apteekrilt” või sisenedes retseptiravimite ostukeskkonda.

  

4.    Retseptiravimite tellimine

4.1.      e-apteegi retseptikeskkond on avatud tööpäevadel kell 9 - 20 ja L, P 9 - 17.

4.2.      Retseptiravimite tellimiseks ei pea olema e-apteegi registreeritud kasutaja, küll aga peab sisenema e-apteeki isiku tuvastamist võimaldaval viisil, st kas ID-kaardi, Mobiil-ID, SmartID või internetipanga (Swedbank, SEB, LHVbank, Luminor, Coop Pank) kaudu.

 4.3.      e-apteegis retseptiravimi osas ravimialase nõustamise saamiseks peab Tellijal olema e-posti aadress. e-apteeki retseptiravimit ostma tulnud Tellijale luuakse e-apteeki ligipääsud (kasutaja registreeritakse), mille kohta saadetakse automaatselt Tellijale teade e-kirja teel. Ligipääsud võimaldavad e-apteeki siseneda ning e-apteegi tellimiskeskkonnas teostatud nõustamise ajalugu ning tellimusi näha.

 4.4.      Kui olete sisenenud isiku tuvastamist võimaldaval viisil e-apteegi retseptiravimite tellimiskeskkonda, saate teha valiku, kas ostate ravimi endale või kellelegi teisele. Kui soovite osta ravimi endale, tuleb valida „Minu retseptid“ ning teisele isikule ravimi ostmisel, tuleb valida „Teise isiku retseptid ning sisestada teise isiku, kellele ravimi ostate, isikukood.

 4.5.      Kui Tellija on sisenenud e-apteegi retseptiravimite tellimiskeskkonda, saabub apteekrile teade, et e-apteegi ootejärjekorras on uus retseptiklient ning apteeker alustab Tellijaga vestlust retseptiravimi ostuks. Juhul kui Tellija soovib osta retseptiravimit ajal, millal retseptiravimi müügikeskkond e-apteegis on suletud (vt p 4.1.), saab Tellija edastada oma ostusoovi apteekrile e-apteegist e-kirja teel.

 4.6.      Apteekri poolne nõustamine ravimi ohutu ja õige kasutamise ning säilitamise kohta ning vestlus reaalajas on võimalik punktis 4.1. nimetatud ajal ning tingimusel, et olete registreerunud e-apteegi kasutajaks. Kui Te ei soovi registreeruda e-apteegi kasutajaks, saate apteekrilt nõu küsida e-kirja teel täites e-apteegis vormi „Küsi apteekrilt“ või helistades Apteegi nõustamistelefonil. Apteeker vastab „Küsi apteekrilt“ saabunud vormis küsimustele e-kirja teel 24 tunni jooksul kirja Apteegile saabumisest arvates.

 4.7.      Pärast e-apteegi tellimiskeskkonnas isikukoodi sisestamist kuvatakse Tellijale kehtivad retseptid. Kuvatakse vaid retsepte, mis on kehtivad ning mida võimaldab esitatud Tellija isikukoodile kuvada Eesti Haigekassa poolt hallatav Retseptikeskus. 

 4.8.      e-apteegi tellimiskeskkonnas valib Tellija retsepti, mida soovib realiseerima hakata.

 4.9.      Apteeker võib küsida nõustamise käigus tellimuse täitmiseks täpsustavaid küsimusi.

 4.10.   Juhul kui retseptil olev ravim on väljakirjutatud toimeaine põhisena või ravimpreparaadina - esitatakse välja kirjutatud toimeainele vastavad ravimid reastatuna odavamast kallimaks.

 4.11.   Vestluse käigus nõustab apteeker Tellijat ning pakub toimeainepõhise retsepti korral välja ravimid, mille hulgast saab Tellija valida sobiva ravimi.

 4.12.   Kui Tellija on valiku teinud, saab ta lisada sobivad retseptipõhised retseptiravimi(d) ostukorvi või paluda seda teha vestluse käigus apteekril.

 4.13.   Retseptiravimit hoitakse ostukorvis 15 minutit ravimi ostukorvi lisamisest; kui Tellija soovib ostmist jätkata pärast 15 minuti möödumist, tuleb e-apteegi kasutamise sessiooni pikendada. Kui Tellija ei ole 15 minuti jooksul ravimi ostukorvi lisamisest selle eest tasunud või e-apteegi kasutamise sessiooni pikendanud, kustutatakse ravim ostukorvist. 

 4.14.   Kui olete sobivad retseptiravimid välja valinud ning nende eest tasunud, loetakse tellimus kinnitatuks vastavalt punktile 3.8.

  

5.    Käsimüügiravimite tellimine ning käsimüügi- ja retseptiravimite tellimuse vormistamine

 5.1.      Käsimüügiravimite ja veterinaarravimite valik e-apteegis on toimeaine ja ravimpreparaadi eestikeelse nimetuse põhine. Toimeaine ja ravipreparaadi otsingut saab teostada üksnes ladina tähtedega.

 5.2.      Teile sobiva ravimi valimiseks, leidke e-apteegis müüdavate ravimite hulgast soovitud ravim läbi otsingu, sisestades, kas ravimi toimeaine või ravimpreparaadi eestikeelse nimetuse. Juhul kui olete pöördunud Apteegi poole nõustamistelefonil, abistab apteeker Teid sobiva ravimi leidmisel, kas Teie poolt teatatud ravimi toimeaine või preparaadi nimetuse alusel. Toimeaine kaudu otsimisel kuvatakse Teile või teatab apteeker Teile telefoni teel e-apteegis vastava toimeainega kättesaadavad ravimid. Telefoni teel nõustamisel tuleb soovitud ravimit võimalikult täpselt kirjeldada ja veenduda enne ostukorvi kinnitamist, et soovite osta ostukorvi lisatud ravimit.

 5.3.      e-apteegi veebilehel olevat otsingu funktsionaalsust kasutades on võimalik teostada otsingut järgnevate otsinguterminite alusel: toote nimetus, toimeaine, tootegrupp, märksõna.

5.4.      e-apteegi veebilehel on käsimüügiravimid ning tervisetooted jaotatud valdkondade ning teemade kaupa, et hõlbustada toote leidmist.

 5.5.      Käsimüügiravimeid ja veterinaarravimeid võimaldatakse lisada ostukorvi ning seejärel tellida alles pärast seda, kui ollakse veendunud ravimi sobivuses ravimi kasutajale (patsiendile). Ravimi sobivust patsiendile hinnatakse esmalt läbi selle, kas patsiendil esineb tellitava ravimi ravinäidustusele vastavaid kaebusi ning kas ravimi kasutaja vanus (veterinaarravimi korral loomaliik ja kaal) jääb ravimi pakendi infolehel toodud lubatud vahemikku. Patsiendi kohta on võimalik esitada täiendavaid selgitusi/täpsustusi ning märkida ära kui ravimi kasutamise põhjus erineb ravimi pakendi infolehel toodud näidustustest.

 5.6.      e-apteegi tellimiskeskkonnas ravimi ostukorvi lisamise nupule vajutamise järel avaneb aken, milles palutakse selgitada ravimi kasutamise põhjust, ravimi kasutaja (patsiendi) vanust ning lisada vajadusel täiendavaid selgitusi ravimi vajaduse ning kasutamise põhjuste kohta. Juhul kui ravimil on rohkem kui üks kasutaja, tuleb sisestada vastav info kuni kolme ravimi kasutaja kohta. Juhul kui ravimil on üle kolme kasutaja, palun vajutage nupule “Apteekrile nõustamiseks” ning Teiega võetakse ühendust. 

 5.7.      Kui soovite veterinaararsti soovitusel oma loomale humaanravimit, palun märkige vastavat ravimit ostukorvi lisades avanevas aknas ära, et tegemist on „muu ravimi kasutamise põhjusega“ ning lisage vastav selgitus (soovitatavalt veterinaararstilt saadud info). Seejärel kontrollib apteeker, kas soovitud ravimit on võimalik kasutada veterinaarsel eesmärgil ning nõustab teid ravimi kasutamise osas. Telefoninõustamisel küsib apteeker eelnimetatud andmeid Tellijalt nõustamise käigus.

 5.8.      e-apteegi tellimiskeskkonnas tellimuse vormistamiseks ja ostukorvis olevate ravimite tellimiseks vajutage nupule „Vormista tellimus“ ning valige endale meelepärane kauba kättesaamise viis ja maksemeetod. Vormistatud tellimus loetakse Tellija poolt kinnitatuks vastava ülekande laekumisel Apteegi või viimase poolt nimetatud isiku arvele ning Tellija poolt pangalingi teenuses “Tagasi kaupmehe juurde” nupu vajutamise järel. Apteegi poolse tellimuse kinnituse kohta kuvatakse Tellijale e-apteegi tellimiskeskkonnas tellimuse kinnitus, mis edastatakse sisseloginud registreerunud kasutajatele ka e-kirjaga. Kui Teile ei saabu teadet e-apteegi poolt tellimuse kinnitamise kohta kahe tööpäeva jooksul, pärast makse teostamist, palun võtke ühendust Apteegiga. 

5.9.      e-apteegis on iga käsimüügiravimi ning veterinaarravimi tooteinfol otselink vastava ravimi pakendi infolehele. Ravimi müügiluba puudutav informatsioon on kättesaadav Ravimiameti veebilehe (www.ravimiamet.ee) kaudu rubriigist „ravimiregister.“

5.10.   Tellijaks saab olla teovõimeline füüsiline isik või õigusvõimeline juriidiline isik (käsimüügiravimite tellimisel). Tellimuse esitamisega kinnitab Tellija, et tal on tehingu tegemiseks vajalik õigus- või teovõime ja/või volitus tehingu tegemiseks. Piiratud teovõimega (st alla 18-aastane isik) Tellija kinnitab Tingimustega nõustumisega, et tema seaduslik esindaja on andnud talle nõusoleku tehingu tegemiseks ning selleks vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks.

 5.11.   Ravimite müügilepingu sõlminud isikuks on isik, kes tasub ravimite eest.

 5.12.   Ravimite (nii käsimüügi-, veterinaar- kui ka retseptiravimite) müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) ostukorvi alusel koostatud tellimuse kohta kinnituse saatmisest Tellija e-posti aadressile ja tellitud ravimite eest tasumisele kuuluva summa laekumisest Apteegi arvele. Pärast ravimite eest tasumist e-apteegi tellimiskeskkonnas palume tellimuse kinnitamiseks vajutada internetipangas nuppu “Tagasi kaupmehe juurde.” Ravimite tellimus loetakse Apteegi poolt kinnitatuks pärast Tellijale e-kirja teel e-apteegi poolse kinnituse või arve saatmist ja makse laekumist Apteegi pangakontole.

 5.13.   Registreeritud kasutaja näeb tema e-apteegi tellimiskeskkonnas teostatud tellimuste ajalugu.

 5.14.   Juhul, kui e-apteegi tellimiskeskkonnas tehtud tellimuse eest tasumine ei õnnestunud või soovitakse tasuda teise internetipanga kaudu, on võimalik tasuda vastava tellimuse eest sama kalendripäeva jooksul. Tellimus on leitav registreerunud kliendile "Tellimuste ajalugu" nupu alt.

  

6.    Tellimuse täitmine Apteegi poolt, ravimite kättesaamisviisid ja väljastamisest keeldumine

 6.1.      Kui olete ravimite eest tasunud (tellimuse kinnitanud), suunatakse tellimus Apteegile, kes kontrollib tellimuse andmed ning korraldab tellimuse täitmise vastavalt Teie poolt valitud kättetoimetamise viisile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest (ravimite eest tasumisest). e-apteegi veebikeskkonnas tellimuse vormistamisel edastatakse peale makse teostamist Teie e-posti aadressile  e-apteegi poolt tellimuse kinnitus.

 6.2.      Peale tellimuse kinnitamist toimetatakse ravimid (edaspidi ka Saadetis) Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta p 6.1 nimetatud aja jooksul, välja arvatud juhul, kui Tellija on soovinud pikemat kohaletoimetamise aega või on tähtaja järgimine mõnel muul Apteegist sõltumatul põhjusel võimatu.

 6.3.      Tellimused, mis on kinnitatud tööpäevadel enne kella 12:00 toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina järgmisel, kuid hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Tellimused, mis on kinnitatud tööpäevadel peale kella 12:00 toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Nädalavahetusel kinnitatud tellimused toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina teisipäeval.

6.4.    Enne ravimite kättetoimetamist kättetoimetamisteenuse osutaja poolt, võtab vastav teenuse osutaja Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada kauba kohaletoomise või pakiautomaati saabumise aeg. Kui Kaup väljastatakse Teile Apteegi koostööpartneriks oleva apteegi (edaspidi Partnerapteek) kaudu, saab Tellija Kauba Partnerapteegist kätte tellimuse numbri ja isikut tõendava dokumendi alusel. Kui Tellija on ravimite tellimisel e-apteeki sisse loginud, saadetakse tellimuse kinnitus (sh tellimuse number) e-posti teel, lisaks on tellimuse number nähtav pangaülekande selgituse real. Tööpäeviti enne kella 12:00  tellitud ravimid jõuavad Partnerapteeki reeglina järgmisel, hiljemalt kolme tööpäeva jooksul; peale kella 12:00 ja nädalavahetustel tellitud ravimid tarnitakse Partnerapteeki reeglina kahe, hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Tellijat teavitatakse sms-i teel, kui tellimus on saabunud Partnerapteeki.

 6.5.      Ravimid (va termolabiilsed ravimid) toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile, kui tellisite ravimite kättetoimetamise kullerteenusena. Kui soovisite ravimite kättetoimetamist pakiautomaati või Partnerapteeki, toimetatakse ravimid Teie valitud pakiautomaati või Partnerapteeki. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

 6.6.      Palun kontrollige tellimuse vormistamisel esitatavate andmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi ravimite kättetoimetamisel. Apteek ja kauba kättetoimetaja ei vastuta kauba kättetoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

 6.7.      Kullerteenusega ravimite kättetoimetamisel antakse ravimeid sisaldav saadetis Teile üle koos paberil või elektroonselt kuvatava saatelehe alusel. Enne elektroonses terminalis kuvatud või paberil saatelehe allkirjastamist palume Teil ravimisaadetise pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida postiteenuse kullerteenuse osutaja saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga saabunud ravimist teatada kohe e-kirjaga e-apteek@sydameapteek.ee.

 6.8.      Apteek eeldab, et ravimite kättetoimetamise aadressil võtab kauba vastu Tellija. Apteegil on õigus anda ravimid üle kauba kättetoimetamise aadressil teisele isikule, keda kuller võib mõistlikult pidada Tellija esindajaks (füüsilise isiku puhul pereliige, asutuste puhul sekretär, valvelaua töötaja jmt.)

6.9.      Ravimeid, mida tuleb säilitada ning transportida külmas (vahemikus +2C...+8C, edaspidi Termolabiilsed ravimid) võimaldatakse tellida vaid juhul kui Tellija on kinnitanud, et on teadlik Termolabiilsete ravimite riknemise riskist ning Tellijapoolse saadetise vastuvõtu ajakriitilisusest. Ravimi kuulumisest Termolabiilsete ravimite hulka ning sellega seotud transpordi ja säilitamistingimustest teavitab Tellijat apteeker.

 6.10.   Tellija nõustub Tingimustega nõustumisega, et juhul kui ta ei võta etteantud aja jooksul kättetoimetamise teenuse osutajalt üle saadetist (milles asub vastav ravim), siis saadetist Tellijale ei väljastata ning see tagastatakse Apteeki ning saadetises olnud Termolabiilne ravim hävitatakse. Õigeaegselt vastuvõtmata jäänud Termolabiilse ravimi maksumust (ega ka omaosalust), transpordikulu ega uue retsepti hankimise kulu hüvitamise kohustust Apteegil ei ole. Tellija kinnitab, et on teadlik, et kasutatud retsepti alusel uue ravimi väljastamine ei ole võimalik. Juhul kui saadetises olid lisaks Termolabiilsele ravimile ka muud ravimid või tervisetooted, tehakse uus katse nende saatmiseks Tellijale, millisel juhul tasub Tellija uuesti kättetoimetamise tasu.

 6.11.   e-apteegi kaudu tellitavad Termolabiilsed ravimid pakendatakse spetsiaalsetesse pakenditesse, mis võimaldavad tagada ravimi transpordi ning lühiajalise säilitamise nõutud temperatuuril (vajadusel lisatakse pakendisse ka spetsiifiline külmapatarei). Saadetise pakendile lisatakse kleebis “HILISEIM KÄTTETOIMETAMISE AEG - KUUPÄEV (pp.kk.aaaa) NING KELLAEG (hh:mm). Saadetist mitte väljastada peale seda aega!”. Kättetoimetamisteenuse osutajale on kehtestatud nõue mitte väljastada saadetist Tellijale pärast kleebisel märgitud aega, et tagada Termolabiilse ravimi kvaliteet.

 6.12.   Termolabiilseid ravimeid toimetatakse kätte tellimuse vormistamisel valitud Partnerapteeki tööpäevadel teisipäevast reedeni.

 6.13.   Tellija nõustub Tingimustega nõustumisega, et juhul kui Tellijale ei ole võimalik ravimeid kätte toimetada kulleri poolt ette teatatud ajal või Tellija ei lähe saadetisele Partnerapteeki järele 14 päeva jooksul tellimuse Apteegi poolt kinnitamisest alates või Tellija ei too saadetist pakiautomaadist ära postiteenuse osutaja poolt teatatud aja jooksul, tagastatakse saadetis Apteegile hävitamiseks ning saadetises sisaldunud ravimi(te) maksumust, uue retsepti hankimise kulu ega kättetoimetamise tasu Apteek Tellijale ei hüvita. Kasutatud retsepti alusel uue ravimi väljastamine ei ole võimalik.

 6.14.   Juhul kui Tellija ei ole saadetist punktis 6.13. nimetatud põhjusel kätte saanud, on Tellijal õigus pöörduda Apteegi poole ning paluda saadetis uuesti saata, kui Apteek ei ole saadetises sisaldunud ravimeid veel hävitanud. Sellisel juhul teeb Apteek uue katse ravimite saatmiseks Tellijale ning Tellija ei pea ravimite eest uuesti tasuma, kuid kohustub tasuma kättetoimetamise tasu.  Kui saadetises olid ka Termolabiilsed ravimid, siis selliseid ravimeid Tellijale uuesti ei saadeta ning need kuuluvad Apteegi poolt hävitamisele.

 6.15.   Tellija peab arvestama, et valides kättetoimetamise asukohaks pakiautomaadi või Partnerapteegi võib pakiautomaadile ligipääs olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadega või Partnerapteegi tööaegadega.

 6.16.   Enne ravimi kasutamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte ning kaebuste püsimisel või kõrvaltoimete tekkimisel, pöörduge arsti või apteekri poole.

6.17.   Apteegil on õigus keelduda ravimite väljastamisest või kehtestada ravimite väljastamisel piiranguid, kui apteekril peaks tellimuse sisu alusel tekkima ravimite väär- või kuritarvitamise kahtlus.

6.18.   Apteegil on õigus ravimeid mitte edastada valitud kättetoimetamisteenuse pakkuja kaudu, kui eksisteerib risk, et kättetoimetamisteenuse pakkuja ei suuda tagada nõutud transporditingimusi ning seetõttu võib sattuda ohtu ravimite kvaliteet. Sellisel juhul võtab Apteek ühendust Tellijaga ning lepib kokku alternatiivse kättetoimetamise viisi.

  

7.    Tellimuse eest tasumine

7.1.      e-apteegis tellimiskeskkonnas tellitud ravimite eest saate tasuda vastavalt valitud makseviisile.

7.2.      Makse sooritamiseks e-apteegi tellimiskeskkonnas valige endale meelepärane makseviis, kas:

7.2.1.   pangalinkide kaudu (Swedbank, SEB, LHVbank, Luminor, Citadele, Coop Pank) või

7.2.2.   krediitkaardiga Mastercard või Visa kaudu.

7.3.      Maksete vahendajaks on Montonio.com või Maksekeskus.ee.

7.4.      Kõik tehingud arveldatakse eurodes.

7.5.      Oluline on, et pärast makse sooritamist vajutaksite nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”, et oleks võimalik tellimus kohe e-apteegi poolt kinnitada.

  

8.    Tellimuse tühistamine ja ekslikult või vigastatud transpordipakendis saabunud ravimite tagastamine

8.1.      Pärast tellimuse eest tasumist (punkt 7) ei ole võimalik tellimust tühistada. Tellimuse tühistamiseks ei tule Tellijal midagi muud teha kui loobuda vastava tellimuse eest makse teostamisest ning ootel olev tellimus tühistatakse automaatselt järgmisel kalendripäeval. Tellija poolt makse mittesooritamine internetipanga kaudu või pärast makse teostamist sama päeva jooksul “Tagasi kaupmehe juurde” nupu mittevajutamist, loetakse tellimuse tühistamiseks.

8.2.      e-apteegi tellimiskeskkonnas tehtud tellimust on võimalik muuta kuni tellimuse eest tasumiseni asumist (internetipanga valikut ning “Maksma” nupule vajutamist).

8.3.      Juhul, kui ravimite saabumisel selgub, et ravimisaadetis sisaldab ravimeid, mida Te ei ole tellinud või mis ei vasta tellimusele; samuti juhul, kui transpordipakend on kahjustatud ja Te olete teinud vastava märkuse ravimite üleandmise saatelehele (kullersaadetise või Partnerapteegist kättesaamise korral), on Teil õigus vastavad ravimid Apteegile hävitamiseks tagastada 14 päeva jooksul ravimite kättesaamisest arvates. 

8.4.      Ravimite tagastamiseks punktis 8.3. nimetatud alusel, tuleb enne ravimi tagastamist täita toodete tagastusvorm. Apteek vastab esitatud pöördumisele ning annab täpsed juhised ravimite tagastamiseks.

8.5.      Vastavalt Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ § 121 lg 1 p 6 ei osteta väljastatud ravimeid tagasi ning neid saab Apteegile tagastada vaid hävitamiseks. Hävitamiseks tagasi saadetud ravimite ning transpordi eest tasutud raha ei tagastata. 

  

9.    Vastutus ja vääramatu jõud

9.1.      Tellitud ravimi kvaliteedi ning võimalike kõrvaltoimete eest vastutab ravimi tootja ja müügiloa hoidja. Ravimi kvaliteedi säilimise eest Apteegis ning transpordil Tellijale vastutab Apteek.

9.2.      Apteek ja Tellija vastutavad Tingimustes toodud kohustuste täitmise eest ning Tingimuste rikkumise tõttu teisele poolele tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.3.      Apteek ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest või ravimi kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või ravimi kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaolust, mida Apteek ei saanud mõjutada (näiteks kui ravimit ei ole võimalik Tellija poolt teatatud aadressil kokkulepitud ajal üle anda, viivitus on tingitud võimalikest tehnilistes tõrgetest, mille tulemusena tellimus ei jõua Apteegile kohale vmt) ning mille saabumist Apteek ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

  

10.    Isikuandmete töötlemine

10.1.   Tellija poolt e-apteegi kasutamisel avaldatud isikuandmete turvalisus on Apteegile oluline. Apteek kinnitab, et töötleb Tellija isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

10.2.   Apteek töötleb Tellija isikuandmeid vastavalt Südameapteegi Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete tingimustele, mis on kättesaadavad: 

https://www.sudameapteek.ee/isikuandmete-tootlemise-pohimotted-sydameapteek

  

11.    Muud tingimused

11.1.   e-apteegis toodud ravimite tootepildid on illustreeriva tähendusega. Tellijal ei ole õigust ravimit tagastada seetõttu, et e-apteegis toodud tootepilt ei vasta kättetoimetatud ravimi pakendile, kui muus osas vastab ravim tellimusele.

11.2.   Ravimite valik e-apteegis võib muutuda ette teatamata. Kui Tellija on ravimi tellinud kuid vastav ravim on Apteegis lõppenud, on Apteegil õigus loobuda müügist ning tagastada Tellijale raha tema arvelduskontole 14 päeva jooksul.

11.3.   Teie ja Apteegi vahel ravimite tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Te ei ole nõus Apteegi pakutud lahendusega ja leiate, et Teie õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel: https://ttja.ee/.

Tarbijavaidluste Komisjon on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti juures asuv kohtuväline tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav organ, mis asub aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, telefon 6201 920; Tarbijavaidluste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti veebilehel aadressil: https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon.

11.4.   Lisaks punktis 11.3 toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus läbi Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna nimetusega ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk) aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET

Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.

11.5.   e-apteegi veebileht on kasutatav laua- või sülearvutist koos järgnevate brauseritega (veebilehitsejatega): Google Chrome versioon 50 või uuem, Mozilla Firefox versioon 50 või uuem, Safari versioon 10 või uuem.