Videovalve

 

Iga apteek vastutab tema omandis olevas apteegis ja selle struktruuriüksustes tehtavate andmetöötlustoimingute eest vastavalt käesolevatele tingimustele.
Vastutavate apteekide nimekirja ja kontaktid leiad allpool tabelist.

Millised on andmetöötlustoiminguid võimaldavad õiguslikud alused?

Isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvist tulenevalt, isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f alusel. Videovalve kasutamise eesmärgiks on tagada apteegi töötajate ja klientide turvalisus, vara kaitse, ohustava olukorra ennetamine ning korrarikkumise menetlemisel asjaolude väljaselgitamisele ja tõendamisele kaasaaitamine.

Videovalve kasutamise kohta on läbi viidud õigustatud huvi analüüs, mille põhjal veenduti selliste andmetöötlustoimingute õiguspärasuses. Kaameratega valvesüsteem võimaldab reaalajas ja ka tagantjärele tuvastada objektiivselt erinevaid vara- ja/või isikute vastaseid olukordi apteegis. Videovalvega seoses isikuandmete töötlemine on analüüsitud ja põhimõtted reguleeritud. Sellest tulenevalt on riive isikuandmete väärkasutuseks minimaalne.

Kuidas salvestisi kasutame? Millised on erinevad andmetöötlustoimingud, kus salvestisi kasutame?

Turvakaamerate kasutamine apteegis on analüüsitud ning selle tulemusena on välja selgitatud, et tegevus on vastavuses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega. Turvakaamerate kasutamine ja salvestuste olemasolu on vajalik järgnevatel eesmärkidel: vajadus edastada korrarikkumise menetluse info kindlustusjuhtumite korral kindlustusjuhtumi käsitlejale, süüeomenetluste korral politseile, prokuratuurile ja/või kohtule. Salvestisi kasutatakse vaid eeltoodud eesmärkidel.

Kellelt saab inimene infot oma isikuandmete kohta ja kui ta soovib näha või saada enda isikuandmetega salvestist, siis mismoodi on see lahendatud?

Küsimuste korral pöörduda apteegitöötaja poole või siis edastada oma andmetöötluse kohta käiv küsimus digiallkirjastatuna, et saaksime Teie isiku tuvastada, kontaktandmed leiate lehe allosas. Videokaamerate salvestistele pääsevad ligi vaid eelnimetatud õigustatud isikud ja määratud apteegi töötaja(d). Nemad saavad põhjendatud olukorras ka vastava info kokku panna ja vajadusel edastada õiguskaitseorganitele. Klientidele me videosalvestisi ei väljasta kuivõrd videosalvestistel võivad olla ka teiste andmesubjektide andmed.

Kas anname salvestisi edasi politseile või põhjendatud juhtudel teistele isikutele? Kellel on põhjendatud juhtudel õigus salvestisi saada ja miks?

Salvestistele pääsevad ligi vaid volitatud apteegi töötaja(d) ning sedagi vaid konkreetsete pöördumiste ja insidentide tuvastamiseks või lahendamiseks. Antud isikud saavad vajadusel salvestisi avaldada vastava päringu alusel politseile või teistele õiguskaitseorganitele. Eraisikutele me videokaamerate salvestisi ei edasta.

Kas salvestisi kasutame näiteks automaatotsuste tegemisel?

Automaatset isikutuvastamist ning vastavat automaatset töötlemist ei toimu.

Kui kaua salvestisi säilitatakse?

Salvestisi säilitatakse ettevõttesisestes juhistes ettenähtud mõistliku aja jooksul.

Apteekide nimekiri:

Apteek E-posti aadress
Anne Südameapteek Anneapt@sydameapteek.ee
Annelinna Prisma Südameapteek Annelinna@sydameapteek.ee
Aseri Südameapteek Aseri@sydameapteek.ee
SüdamE-apteek e-apteek@sydameapteek.ee
Edu Keskuse Südameapteek edukeskuse@sydameapteek.ee
Haapsalu Südameapteek Haapsalu@sydameapteek.ee
Iidla Kaubanduskeskuse Südameapteek iidla@sydameapteek.ee
Jaama Tänava Südameapteek jaamat@sydameapteek.ee
Kadrina Südameapteek kadrina@sydameapteek.ee
Kagukeskuse Südameapteek kagukeskuse@sydameapteek.ee
Kakumäe Selveri Südameapteek Kakumae@sydameapteek.ee
Kivila Südameapteek kivila@sydameapteek.ee
Kiviõli Südameapteek kivioli@sydameapteek.ee
Kohila Südameapteek Kohila@sydameapteek.ee
Kose Südameapteek Kose@sydameapteek.ee
Kroonikeskuse Südameapteek Krooni@sydameapteek.ee
Kuressaare Haigla Südameapteek Kuressaareh@sydameapteek.ee
Kuusalu Südameapteek Kuusalu@sydameapteek.ee
Kärberi Keskuse Südameapteek karberi@sydameapteek.ee
Lasnamäe Centrumi Südameapteek Lasnamaec@sydameapteek.ee
Lastepolikliiniku Südameapteek Lastepolikliiniku@sydameapteek.ee
Lennujaama Südameapteek Lennujaama@sydameapteek.ee
Linnamäe Prisma Südameapteek linnamaeprisma@sydameapteek.ee
Lõuna-Eesti Haigla Südameapteek Voruh@sydameapteek.ee
Magdaleena Südameapteek Magdaleena@sydameapteek.ee
Magistrali Südameapteek Magistrali@sydameapteek.ee
Marienthali Keskuse Südameapteek Marienthali@sydameapteek.ee
Miiduranna Südameapteek Miiduranna@sydameapteek.ee
Narva Centrumi Südameapteek narvacentrum@sydameapteek.ee
Nautica Keskuse Südameapteek nautica@sydameapteek.ee
Nõmme Südameapteek Nomme@sydameapteek.ee
Otepää Südameapteek Otepaa@sydameapteek.ee
Paide Maksimarketi Südameapteek Paidemaksi@sydameapteek.ee
Paide Selveri Südameapteek Paideselver@sydameapteek.ee
Paide Tervisekeskuse Südameapteek paidetervise@sydameapteek.ee
Paikuse Südameapteek Paikuse@sydameapteek.ee
Peetri Keskuse Südameapteek peetrikeskuse@sydameapteek.ee
Peetri Selveri Südameapteek Peetri@sydameapteek.ee
Pirita Südameapteek Pirita@sydameapteek.ee
Põlva Tervisekeskuse Südameapteek polvatervise@sydameapteek.ee
Pärnu Keskuse Südameapteek parnukeskuse@sydameapteek.ee
Pärnu Maksimarketi Südameapteek Parnumaksi@sydameapteek.ee
Pärnu Turu Südameapteek parnuturu@sydameapteek.ee
Raatuse Tervisekeskuse Südameapteek raatuse@sydameapteek.ee
Raja tänava Südameapteek raja@sydameapteek.ee
Rakvere Maxima Südameapteek Rakveremaxima@sydameapteek.ee
Raudalu Südameapteek Raudalu@sydameapteek.ee
Ringtee Selveri Südameapteek ringteeselver@sydameapteek.ee
Räpina Südameapteek rapina@sydameapteek.ee
Saare Selveri Südameapteek Saareselver@sydameapteek.ee
Saku Südameapteek Saku@sydameapteek.ee
Seminari Südameapteek Seminari@sydameapteek.ee
Sikupilli Keskuse Südameapteek Sikupilli@sydameapteek.ee
Sõpruse Rimi Südameapteek Sopruserimi@sydameapteek.ee
Tempo Keskuse Südameapteek narvatempo@sydameapteek.ee
Tooma Südameapteek tooma@sydameapteek.ee
Tõnismäe Südameapteek 24h Tonismae@sydameapteek.ee
Tõnismäe Südameapteek Tonismae@sydameapteek.ee
Tõrva Südameapteek Torva@sydameapteek.ee
Valga Südameapteek Valga@sydameapteek.ee
Veerenni Tervisekeskuse Südameapteek veerenni@sydameapteek.ee
Vikerlase Südameapteek 24h Vikerlase@sydameapteek.ee
Viru Südameapteek Viru@sydameapteek.ee
Võru Maksimarketi Südameapteek Vorumaksi@sydameapteek.ee
Võru Polikliiniku Südameapteek Vorup@sydameapteek.ee
Ülemiste Südameapteek Ylemiste@sydameapteek.ee
Ülemiste Keskuse Südameapteek Ylemistekeskus@sydameapteek.ee
Kummeli Südameapteek  kummeli@sydameapteek.ee
Võru Tervisekeskuse Südameapteek  Vorup@sydameapteek.ee
Maardu Prisma Südameapteek  maarduprisma@sydameapteek.ee
Kummeli Konsumi Südameapteek kummeli@sydameapteek.ee
Laagri Tervisekeskuse Südameapteek laagritervise@sydameapteek.ee
Saaremaa Kaubamaja Südameapteek saaremaakaubamaja@sydameapteek.ee
Ahtme Tervisekeskuse Südameapteek ahtmetervise@sydameapteek.ee
Aruküla Südameapteek arukula@sydameapteek.ee
Mustika Keskuse Südameapteek mustika@sydameapteek.ee
Kiisa Südameapteek kiisa@sydameapteek.ee