Paindlik ja peresõbralik tööandja loob väärtust kogu ühiskonnale

25.03.2024

Paindlik ja peresõbralik tööandja loob väärtust kogu ühiskonnale

Üha rohkem tööandjaid mõistab, et paindlikkus ja peresõbralikkus on võtmetegurid, mis mitte ainult ei suurenda töötajate rahulolu ja pühendumust, vaid loovad ka kogukonnas positiivset mõju. Üks oluline sihtgrupp, keda tuleb selles kontekstis silmas pidada, on noored emad, kes pärast vanemapuhkust soovivad naasta tööturule. 

Kuigi Südameapteegi kaubamärgi all töötab pea 400 inimest üle Eesti, on imetlusväärne, millist paindlikkust suudab ettevõte töötajatele pakkuda. Üks paljudest omataolistest näidetest on farmatseut Etheli lugu. Ethel on farmatseuditööd teinud erinevates Südameapteekides. Enne vanemapuhkusele jäämist töötas ta Veerenni Südameapteegis ning samaaegselt toetas ka Südameapteegi e-apteeki. Beebiootele jäädes oli võimalus e-apteegi ja tavaapteegi koormust hajutada, et koormus liiga suureks ei kasvaks. 

Ethel kauaks koju ei jäänud ning naases osalise töökoormusega apteegitööle tagasi üsna pea, veel enne lapse 1,5-aastaseks saamist. Küll aga ei tulnud ta tagasi Veerenni apteeki, vaid asus tööle apteegi asejuhatajana Eestimaa südamesse Paidesse. Alguses pere kõrvalt pisikese koormusega ning samm-sammult koormust suurendades. See oli võimalus Ethelil pisipere kõrvalt rahulikult tööellu naaseda ja samaaegselt astuda sammuke karjääriredelil. Südameapteegi koolitus- ja arenduspartner Kristel Saaremägi selgitab: „Ajaplaneerimise, suhtlemise ja kompromisside tegemise oskus, mõlemate poolte ärakuulamine jms kuulub iga ema igapäevaellu ning need oskused ja värsked kogemused toetavad kindlasti Ethelit ka apteegi asejuhataja rollis.“ Et alustavaid juhte maksimaalselt toetada, on Südameapteegil väljatöötatud spetsiaalne noore juhi programm. Lisaks omandatud personalijuhtimise magistrikraadile, toetab nimetatud programm Ethelit ja paljusid teisi alustavaid juhte apteegijuhataja rolli kiiremini sisse elada. Et apteekriamet näib olevat Etheli elu kutse, pidas ta ka magistriõpingutel silmas apteekritööd  ning kirjutas lõputöö  apteegitööst seoses digilahenduste ja tööstressiga. 

 Lapsega kodus olevatele emadele kehtivad kõik töötaja varasemad hüved.

 Saaremägi sõnul kehtib neil põhimõte, et kuigi vanemapuhkuseks viibib kolleeg mõne aja töölt eemal, kuulub ta Südameapteegi perre ja on alati kaasatud: „Hoiame kõikide meie emapuhkusel olevate töötajatega kontakti – peame neid meeles sünnipäevadel ja laste jõulukinkide jagamisel, nad on oodatud Südameapteegi ühisüritustele. Kuna meie lubadus on, et Sinu tervis on meie südameasi, on ka lapsega kodus olevatele emadele kehtiv töötajate tervisepakett – tervisekindlustus ja sportimisraha. Me ei peata väärtuspakkumise võimalusi, sest tervisemuredele kiired lahendused ja tervise eest hoolitsemine on kodusele emale eriti olulised.“ 

Noorte emade tööle naasmine vajab läbimõtlemist ja hoolivat suhtumist nii tööandja, kui pere poolt. Seetõttu püüab Südameapteek teha selle nii sujuvaks ja töötaja vajadusi arvestavaks, kui võimalik. Saaremägi selgitab: „Suurem osa meie noori emasid naaseb pere kõrvalt tööle osalise töökoormusega ja oleme selles osas väga paindlikud. Meil on ka kolleege, kes käivad tööl alla 0,25 koormusega – nii on lapse kõrvalt võimalus hoida end apteegitööga ja kaasnevate muudatustega kursis ning ka täistööga tööle naasemine lihtsam.“ 

Et suhtlus koduse töötaja ja ettevõtte vahel ei oleks juhuslik ega põhineks vaid töösõprade vestlustel on juhtidel selles oluline roll. Olgu koduse töötaja apteegis või kontoris 

seisame selle eest, et hoida vanemapuhkusel viibivate kolleegidega kontakti ja muutusega kursis, pakkuda erinevaid paindlikke töötamise võimalusi. Piirkonna- ja valdkonnajuhid on oma osakonna emapuhkusel viibijatega tihedas suhtluses ja soovi korral saavad kodused emad teha ka “tööampse”. Personaliosakond hoiab silma peal, et ükski Südameapteegi beebi ei jääks ilma kingitustest ja et kutsed meie ühisüritustele saaksid ka töölt eemal olevad kolleegid. 

Kogukonna arengus  ja naiste iseseisvuses on tööandjatel oluline roll.

 Saaremägi kirjeldab, et tööandjate roll noorte emade tööturule naasmise toetamisel on oluline mitte ainult nende individuaalse edu, vaid ka kogukondliku arengu seisukohast. Tööandjad, kes mõistavad ja toetavad noorte emade vajadusi, loovad mitmekesisema ja kaasavama töökeskkonna. Samuti aitavad ühiskonna vaates kaasa naiste professionaalsele ja majanduslikule iseseisvusele. 

Noored emad, kes soovivad pärast lapsega emapuhkusel viibimist tööle naaseda, seisavad sageli silmitsi erinevate väljakutsetega. Lisaks lapsehoiuga seotud praktilistele küsimustele võib naasmisel tekkida ka enesekindluse ja muutustega kohanemisega kaasnevaid küsimusi. Tööandjatel on siin oluline roll pakkudes  noortele emadele toetavaid tugisüsteeme, paindlikkust, vastutulelikkust ja toetusi ning seeläbi aidates neil ületada tekkinud raskused, et leida tasakaal töö- ja pereelu vahel. 

 

 

Sarnased postitused:

Vaata kõiki