Südameapteegi juhtimiskultuur tugineb usaldusel, märkamisel ja hoolimisel

25.03.2024

Südameapteegi juhtimiskultuur tugineb usaldusel, märkamisel ja hoolimisel

Inimesed on oma olemuselt mitmekesised ja ainulaadsed. Need erinevused ulatuvad isikuomadusest, hoiakutest ja oskustest kuni erinevate kogemuste ja vaadeteni maailmale. Organisatsioonid, kes oskavad märgata ja hinnata neid erinevusi ning leida igas inimeses tema tugevused ja neid ka rakendavad, loovad usaldusliku töökeskkonna, kus töötajad on rahulolevad ja seatud eesmärgid saavad täidetud. 

Ugné  – Leedu proviisorist apteegijuhatajaks.

Väärtuspõhine värbamine ja töötajate erisuste hindamine on Südameapteegi personali ja juhtimise olulised nurgakivid. Ühe paljudest omataolistest lugudest räägib Südameapteegi koolitus- ja arenduspartner Kristel Saaremägi: „Apteegijuhataja Ugné teekond Südameapteegis sai alguse meeldejääva kohtumisega ja vestlusega, millele järgnes tööpakkumine. Noor Eestisse elama asunud Leedu proviisorineiu oli juba pikalt erialast tööd otsinud, kuid nõrga eesti keele oskuse tõttu palju äraütlemisi saanud. Ka kohtumine Südameapteegis toimus eesti ja inglise keele sümbioosis, kuid oli selge, et ta on MEIE inimene. Isikuomadused, õppimistahe, avatud meel ja soov pakkuda oma erialaste teadmiste põhjal väärtust Südameapteegis olid need, mis teda Südameapteeki tõid.“ Ugné alustas töötamist Lennujaama Südameapteegis, kus eesti keele oskust saab praktiseerida, kuid tänu turistidest klientidele on vajalik väga hea inglise keele oskus – see oli Ugnél olemas. Eesti keele intensiivõpet jätkas Ugné juba Südameapteegi proviisorina ja ettevõtte koolitusprogrammi toel.  

Saaremägi lisab: „Ugné on olnud väga tubli keeleõppija ja pühendunud proviisor. Meil on väga hea meel, et vaatamata keeleoskusest tekkinud kahtlustele, võtsime selle riski ja otsuse, et toetame ja arendame teda ning tänaseks on temast saanud hinnatud kolleeg Sõpruse Rimi Südameapteegi juhatajana. Tema arengutee jätkub meie juures noore juhi arenguprogrammis.“ 

Ugné käe all juhitud Sõpruse Rimi Südameapteek pärjati ka tunnustusega - Parim Kaubanduskeskuse apteek 2022. 

Mõistmine ja arvestamine loovad turvalise ning arengule suunatud töökeskkonna.

Kuigi personaalne lähenemine igale töötajale nõuab personalitöötajatelt ja juhtidelt olulist lisapingutust ja -ressurssi, on Südameapteek kindlal veendumusel, et just see tagab motiveeritud meeskonna, kes soovib iga päev pakkuda parimat apteegiteenust. Saaremägi avab Südameapteegi personalipoliitika põhimõtteid; „Usume, et igas inimeses tema tugevuse märkamine motiveerib, arendab ja hoiab talente, keda organisatsioonidel vaja on. Meie edukus õigete inimeste leidmisel ja hoidmisel sõltub suuresti võimest mõista ja hinnata inimeste erinevusi ja oskusi ning luua keskkond, kus igaüks saab oma potentsiaali täielikult avaldada.“  

Potentsiaali märkamine on võtmeks inimeste arengule ja tulemuslikkusele. See nõuab avatud meelt ja valmisolekut näha kaugemale esmamuljest ning mõista iga indiviidi isiklikku motivatsiooni ja tugevusi. Südameapteegi personaliosakond värbab ja arendab töötajaid selle deviisi all, otsesed juhid viivad läbi 1:1 vestlusi, et tunda oma inimesi veelgi paremini ja luua usalduslik töösuhe. Saaremägi kinnitab, et sellise töökorralduse juures võivad nad julgelt väita, et tõesti tunnevad igat oma kolleegi. 

 Pühendunud töötajad on tugeva kogukonna alustalad.

Inimeste erinevuste mõistmine, potentsiaali märkamine ja tugevustel põhinev juhtimine on olulised komponendid ka kogukondliku mõju saavutamiseks. Kui organisatsioonid suudavad luua keskkonna, kus kõik inimesed saavad oma potentsiaali täielikult realiseerida, siis võivad nad märkimisväärselt aidata kaasa kogukonna arengule ja heaolule ning luua positiivseid muutusi ühiskonnas tervikuna, näiteks parimat apteegiteenust pakkudes. Eesti tööjõuturg (sh apteegiteenuse valdkonnas) on kitsas ning avatud liikumine Euroopas võimaldab meil vastu võtta ka teistest liikmesriikidest talente. Jah, nad võivad vajada sisse-elamiseks ja kohanemiseks tuge, kuid seda ei tohiks karta pakkuda. Avatud ja tulevikku vaatav, arengut soosiv tööandja on sellises olukorras paremas seisus talentide leidmisel. 

Tänapäeva tööturu olukorras ja veel enam tulevikus on inimeste erinevuste tunnetamine, potentsiaali märkamine ja tugevustel põhinev juhtimine olulised komponendid mitmekesise, kaasava ja produktiivse töökeskkonna loomisel.  Organisatsiooni edu tagamise kõrval tegeleme järjest enam nende teguritega,  mis suurendavad töötajate rahulolu, pühendumust ja toetavad personaalset arenguteed. See loob aluse pikaajalisele töösuhtele ning isiklikele edulugudele. Apteegi ja terviseteenuste valdkond ei erine selles osas muudest valdkondadest. 

Sarnased postitused:

 • Apteeker annab nõu: kuidas valida puugirihma?

  Apteeker annab nõu: kuidas valida puugirihma?

  Loe rohkem

 • Miks on vaja lemmikloomale regulaarselt ussirohtu anda?

  Miks on vaja lemmikloomale regulaarselt ussirohtu anda?

  Loe rohkem

 • Merilin Israel: Apteegid on Eesti tervishoiusüsteemis tugeva potentsiaaliga – vajalik on sünergia suurendamine ja teenuskesksuse tugevdamine

  Merilin Israel: Apteegid on Eesti tervishoiusüsteemis tugeva potentsiaaliga – vajalik on sünergia suurendamine ja teenuskesksuse tugevdamine

  Loe rohkem

 • Kuidas hoida keha ja vaim kevadele vastu minnes virgena ja immuunsus tugevana?

  Kuidas hoida keha ja vaim kevadele vastu minnes virgena ja immuunsus tugevana?

  Loe rohkem

Vaata kõiki